Apostes Reduïdes

Més números i més econòmic

Què són les reduccions o apostes reduïdes?

Per entendre bé el sistema reduït és imprescindible entendre el mètode múltiple, atès que les apostes reduïdes es realitzen a partir del sistema múltiple al directe.

Els bitllets de La Primitiva ofereixen la possibilitat de jugar apostes simples i múltiples. No obstant, per jugar a reduïdes no existeix un bitllet específic. Així com la Quiniela sí que proporciona un sistema reduït oficial, La Primitiva, per contra, no en té.

Però això no significa que no puguis jugar a La Primitiva reduïdes. Una volta que tinguis les teves apostes reduïdes, a través del mètode simple podràs marcar i jugar les diverses combinacions obtingudes de la teva reducció de La Primitiva. Per a això hauràs de realitzar tantes apostes simples com combinacions diferents tingui la teva reducció.

Si la teva reducció està formada per quatre combinacions diverses, bastarà que emplenis quatre blocs d'un bitllet o realitzis quatre apostes simples per internet. Si, en canvi, la teva reducció està formada per divuit combinacions o línies, hauràs d'emplenar dos bitllets complets i dos blocs en un tercer bitllet amb les seves respectives apostes simples. Ho pots fer manualment o còmodament per internet.

Amb el mètode múltiple augmenten les teves possibilitats de guanyar premis. Però, quan jugues amb més apostes també augmenta considerablement el preu del bitllet. Aquí és quan entren en joc les reduccions. Les reduccions són una manera de jugar al mètode múltiple, però abaratint el cost del bitllet. Com? Reduint el total de combinacions que obtenim amb el mètode múltiple.

Per què s'usen les reduccions?

El motiu principal és minvar el preu d'una aposta múltiple i poder jugar amb més números validant el menor nombre possible d'apostes. En jugar amb més números s'augmenta la probabilitat d'encertar els números que surtin en la combinació guanyadora i obtenir més premis.

En definitiva, es tracta d'augmentar la probabilitat per tal que els nostres números seleccionats estiguin entre els premiats, sense haver de gastar-se una fortuna.

Exemple del mètode múltiple i la seva reducció
  Mètode múltiple Reducció al 5
Núm. Seleccionats 10 10
Núm. d'Apostes 210 18
Preu 210 € 18 €
Estalvi - 192 €
Premis encertant els 6 núm. 196 Garanteix premi de 5, 4 i 3 encerts*
*Dependrà del tipus de reducció que s'hagi aplicat i dels números encertats. En aquest cas hem aplicat una reducció al 5.

Si observes la taula, podràs comprovar que de 210 apostes es passa a 18, amb una reducció al 5. Et demanaràs per què només 18 de 210 apostes. Quan apliques una reducció, el sistema selecciona estratègicament 18 apostes. Si encertes els sis números de la combinació guanyadora, aquestes 18 apostes et garanteixen al 100% obtenir un premi de 5 encerts i la possibilitat d'optar a un premi de 6 encerts.

Si jugues al mètode reduït, només participaràs amb 18 apostes d'un total de 210, la qual cosa significa que exclous (no jugues) 192 apostes. Estalviant d'aquesta manera l'import de 192 apostes, una quantitat important de diners.

Què significa que garanteixen 5, 4 o 3 encerts?

Quan es parla de garantia en relació amb jugar a reduïdes, no vol dir que només pel fet de jugar et garanteixin un premi. Al contrari, la garantia solament es complirà si els números que has seleccionat coincideixen amb els de la combinació guanyadora.

Amb el sistema múltiple jugues amb totes les combinacions possibles entre els números que has seleccionat. Per tant, si encertes els sis números de la combinació guanyadora, tens la garantia al 100% que guanyaràs el premi de sis encerts i molts més de categories inferiors.

En canvi, quan jugues a reduïdes, com el mateix nom indica, redueixes part del total de combinacions possibles. Les reduccions descarten combinacions, però al mateix temps intenten mantenir la garantia d'optar a premis de 5, 4 o 3 encerts.

Si la reducció està ben feta, et garanteix com a màxim una sola errada i, per tant, pots optar a premis de 5, 4 i 3 encerts, depenent dels encerts obtinguts i del tipus de reducció. Òbviament la quantitat de premis serà menor que si juguessis al mètode múltiple directe, ja que jugues amb menys apostes. Però cal tenir en compte que la teva inversió també és molt menor.

Com funcionen les reduccions?

Quan fas una reducció sempre has de tenir en compte les garanties. Segons el tipus de reducció que triïs, es donaran unes garanties o unes altres.

Existeixen reduccions al 5, 4 i al 3 depenent del premi o premis als quals vulguis optar. Si optes per reduir al 5, obtindràs més combinacions que si optes per reduir al 4 o al 3. Lògicament, com menor sigui el premi al qual vols optar, menys combinacions seran necessàries per assegurar un premi.

Tipus de reduccions

Segons els números que encertis obtindràs unes garanties o unes altres:

Reduïdes al 5:
Garanteixen un encert menys dels que has obtingut.
Si s'encerten els 6 números: garanteix al 100% premi(s) de 5 encerts i varis de 4 i 3 encerts. Manté probabilitats de guanyar el premi de 6 encerts.
Si s'encerten 5 números: garanteix premi(s) de 4 encerts i algun de 3. Manté probabilitats de guanyar premi de 5 o més encerts.
Si s'encerten 4 números: garanteix premi(s) de 3 encerts i tens probabilitats de guanyar un premi de 4 o més encerts.
​Si s'encerten 3 números: no garanteix premi, però té moltes probabilitats de guanyar premi de 3 o més encerts.
Reduïdes al 4:
Garanteixen dos encerts menys dels que has obtingut.
Si s'encerten 6 números: garanteix premi(s) de 4 encerts i algun de tres. Manté probabilitats de guanyar premi de 5 i 6 encerts.
Si s'encerten 5 números: garanteix premi(s) de 3 encerts i tens probabilitats de guanyar premi de 4 o més encerts.
Si s'encerten 3 o 4 números: no garanteix premi, però tens probabilitats de guanyar premi de 3 o més encerts.
Reduïdes al 3:
Garanteixen tres encerts menys dels que has obtingut.
Si s'encerten els 6 números: garanteix premi(s) de 3 encerts i tens probabilitats de guanyar premi de 4, 5 o 6 encerts.
Si s'encerten 3, 4 o 5 números: tens probabilitats de guanyar premis de 3, 4, 5 o 6 encerts, però no hi ha garantia.

Quines opcions tens d'optar a premis de més de 5 encerts jugant a reduïdes?

La Primitiva reduïdes també ofereix la possibilitat d'optar a premis de categories superiors (6 encerts); normalment, aquestes probabilitats vénen donades en percentatges. Com pots imaginar, el percentatge de probabilitats no serà el mateix que si juguessis amb el mètode múltiple, ja que exclous combinacions i aquest fet fa que disminueixi aquest percentatge.

Les reduïdes ofereixen probabilitats d'encertar els sis números. Això ocorrerà quan la combinació guanyadora coincideixi amb alguna de les combinacions de les nostres apostes reduïdes. La probabilitat de guanyar un premi de sis encerts vendrà determinada pel nombre d’apostes simples que contengui la reducció amb la qual participes.

Avantatges de jugar a reduïdes

Aquest mètode incrementa les probabilitats d'obtenir premis, fins i tot si no encertes tots els números de la combinació guanyadora. De qualsevol manera, amb aquesta opció el normal és guanyar més premis, sempre i quan encertis determinats números de la combinació guanyadora.

L'avantatge principal és l'estalvi econòmic que obtens en jugar amb més números, tot i que no sempre s'aconsegueix el premi de màxima categoria.

Un altre avantatge és obtenir premis múltiples. És a dir, si s'obté un premi d'una determinada categoria, també s'obtindran premis de categories inferiors.

  • Més econòmic
  • Més probabilitats
  • Més premis