Avís Legal

Condicions d'ús web

Introducció

En fer ús de LaPrimitiva.com vostè accepta la Política de Privadesa, Condicions Generals del Web i acorda complir amb els termes establerts. Si vostè no està disposat a acceptar aquestes Condicions, no hauria de fer ús de LaPrimitiva.com.

Precisió de les Dades

LaPrimitiva.com fa tot el possible per garantir que els resultats dels sorteigs siguin rigorosos i la informació i dades de la pàgina estiguin actualitzats. No obstant això, en cap concepte es fa responsable de cap pèrdua, monetària o d'una altra índole, en relació amb la informació de loteria incorrecta o errònia que pugui extreure de la nostra Pàgina Web o de qualsevol dels llocs que recomanem. Li aconsellem encaridament que consulti amb els punts de venda oficials abans de destruir qualsevol bitllet o resguard de loteria.

Ús de les nostres Estadístiques i Eines de Loteria

Les nostres estadístiques i Eines de loteria proporcionen solament anàlisis estadístics. De cap manera ha de considerar-se que ofereixen o generen combinacions de números guanyadors.

Enllaços a tercers

LaPrimitiva.com conté enllaços a tercers que dirigeixen a informació, productes o serveis operats per tercers. LaPrimitiva.com fa tot el possible per revisar, investigar i aprovar el contingut de terceres parts, però en cap concepte es fa responsable de qualsevol pèrdua o dany de qualsevol tipus que resulti de l'ús d'un enllaç a tercer. Tampoc es farà càrrec ni serà responsable de qualsevol errada en els productes o serveis anunciats o proporcionats en els llocs web de tercers.

Drets de propietat intel·lectual

Els drets de tots els logotips utilitzats en LaPrimitiva.com són propietat dels seus propietaris originals.

Limitació de responsabilitat

En cap concepte o causa LaPrimitiva.com, el seu propietari o qualsevol membre o personal relacionat amb aquesta Pàgina Web, es fa responsable d'indemnitzar qualsevol possible dany, perjudici o incident, especial, financer o conseqüent que pogués sorgir directament o indirectament pel que fa al contingut i ús de LaPrimitiva.com. Per evitar dubtes, tota la informació, dissenys i dades de LaPrimitiva.com no constitueixen cap invitació a participar en la loteria per part de LaPrimitiva.com.

Llei per la qual es regeix

Aquest Acord, incloent-hi qualsevol de les obligacions no contractuals o responsabilitats derivades de o en connexió amb ell, es regirà exclusivament per ell mateix i s'interpretarà exclusivament d'acord amb les lleis d'Anglaterra i Gal·les.